1. Tolmácsolási módok

·   magyar jelnyelv

·   taktilis jelnyelv

·   jelesített magyar nyelv

·   ujjábécé

·   daktil tenyérbe jelelés

·   magyar nyelvű beszéd vizualizálása

·   magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

·   Lorm-abécé

·   tenyérbe írás

·   Braille-írás

·   Braille-írás taktilis formája

·   Tadoma vibrációs módszer

    1. Tolmácsolási típusok

·   bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás

·   közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá

·   felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás

·   egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás

·   foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás

·   a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás

·   a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás

·   nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

·   média-tolmácsolás

További információk a letölthető dokumentumok közt találhatóak.